Antal husbilar i Sverige

87 000

Så många husbilar finns i Sverige.

Sverige, 2:a i Europa

87 husbilar per 10 000 invånare

Så många husbilar har vi i Sverige och det gör oss till 2:a i Europa.

Antal husbilar i Europa

1 703 450

Så många husbilar finns totalt i hela Europa.